Hur blir man kiropraktor?
De kiropraktorer som är medlemmar i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) har alla en utländsk akademisk examen. De utbildningsanstalter som är mest representerade är belägna i USA, England samt Danmark där utbildningen till kiropraktor sker vid Syddansk Universitet i Odense. Utbildningen är på 5 år och när den är avslutad skall man genom socialstyrelsens försorg genomgå en kurs i författningskunskap och socialmedicin. Därefter skall man göra assistenttjänstgöring under handledning på en kiropraktormottagning i 6 månader, auskultation inom svensk sjukvård i 3 månader och egen verksamhet i 3 månader innan man blir legitimerad.

Kiropraktik

Kiropraktisk historia
Själva ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder "att behandla med händerna". Kiropraktikens historia började för drygt 100 år sedan, då dess grundare, D.D. Palmer, postulerade den första kiropraktiska sjukdomsteorin. Denna satte ryggradens funktion i samband med nervsystemets integritet. Genom åren har kiropraktiken utvecklats i takt med den vetenskapliga utvecklingen. Idag behandlar man således de sjukdomar där man av erfarenhet vet att kiropraktiken uppvisat bäst effekt: ryggsmärtor och besvär i muskel- och skelettapparaten.

Sverige fick sin första utbildade kiropraktor 1921 och idag har Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) ca 140 kiropraktorer. LKR:s medlemmar fick sin legitimation 1989.

Vad är kiropraktik?
Kiropraktik omfattar diagnostik, behandling och förebyggande av besvär i neuromuskuloskeletala systemet primärt i ryggraden. Den vanligaste behandlingen är manipulation. Manipulation kan beskrivas som en snabb passiv sträckning av strukturerna kring en led. Detta medför vanligtvis ett klickljud då ledytorna separeras. En kiropraktor använder sig även av andra metoder än manipulation som t.ex. mobilisering, traktion samt töjning av muskulaturen.

Kiropraktisk teori utgår ifrån att en funktionsstörning i lederna i ryggen kan påverka nervsystemet och då ge upphov till olika besvär och smärttillstånd.

Hur arbetar en kiropraktor?
Precis som för en läkare är en grundlig anamnes av stor vikt. Man vill få reda på när besvären började, vad som orsakade dem samt om patienten har haft några tidigare sjukdomar eller skador som kan ha påverkat ryggen. Även tidigare operation är av stor vikt. Man försöker också att ta reda på patientens arbetssituation samt om han tar någon medicin.

Därefter gör kiropraktorn en grundlig undersökning av ryggen som omfattar såväl ortopediska, neurologiska samt kiropraktiska tester. Den kiropraktiska undersökningen omfattar framför allt rörelsepalpering. Vid palpation försöker man få en förståelse för hur väl leder och muskler arbetar och om det finns skador, spänningar eller liknande som kan störa normal funktion. Vid behov kan man remittera patienten till röntgenundersökning.
När man kommit fram till en diagnos som man tror sig kunna behandla, ger man patienten en behandlingsplan som berättar hur många behandlingar man tror det skall ta för ett bra resultat samt hur ofta behandlingen skall ges.

För att kunna identifiera sjukdomstillstånd som inte är kiropraktiskt behandlingsbara måste kiropraktorn också behärska differentialdiagnostik och om så erfordras hänvisa till annan specialist. Hublot wrist watches tend to be acclaimed for his or her various replica rolex uk which arranged all of them very far through abounding additional types of wrist watches. Every view is done having a turning rado replica sale agreement that's dependable as well as creative. It offers the tag heuer replica sale actual individual by having an recommend method to admeasurements period. The actual suitable view has got the hr fight it out which orbits concerning the strong rolex replica. The actual Hublot view obvious utilizes hard disks rather than this particular recognized method of creating replica watches sale.